Tilbage på kontoret: Firmaer styrer mod fulde arbejdsrum trods hybridreformer

Tilbage på kontoret: Firmaer styrer mod fulde arbejdsrum trods hybridreformer

24
jun
2022
Steen Uno
Selv om et flertal af virksomheder oven på pandemien tilbyder hybride arbejdsløsninger, kan de samtidig melde om stigende og overraskende høj belægning i deres fysiske kontormiljøer, viser den ny MatchOffice Industry Survey 2022.
24
jun
2022
Steen Uno


 


Størstedelen af kontorvirksomheder verden over har i dag implementeret hybride arbejdsmodeller for at imødekomme det betydelige antal medarbejdere, der har trivedes med at arbejde hjemmefra under to års corona-nedlukning.

Alligevel melder adskillige af disse virksomheder om markant og endog overraskende høj belægning med tilbagevendte ansatte i deres fysiske kontorrum og miljøer.  

Til den ny MatchOffice Industry Survey 2022 udtaler tre fjerdedele af de interviewede europæiske kontorudbydere en post-covid belægning på over 70% - en fjerdedel af dem endda på over 90%.    

Den ny årsrapport baserer sig på aktuel respons fra 1.395 kontoroperatører i 55 lande og viser desuden, at et klart flertal blandt udbyderne (72%) forventer yderlige stigning i deres kontorbelægning gennem anden halvdel af 2022.   


Kerneydelse

"Der hersker ikke tvivl om, at et meget stort flertal af globale kontorfolk både arbejdsmæssigt og privat har trivedes fint med at kunne arbejde hjemmefra. Derfor vil hjemmearbejdsdage også blive en vigtig kerneydelse, som virksomheder fremover kan tilbyde deres medarbejdere.  

Men i sidste ende har arbejdspladsens miljø, kultur, sammenhængskraft samt business-flow brug for at have sine ansatte fysisk til stede i alt fald det meste af tiden," siger Jakob Dalhoff, CEO hos MatchOffice.  


 Trods virksomhedernes nye hybride arbejdsflows vender medarbejderne globalt og
i stort tal tilbage til deres fysiske kontorrum og miljøer.
                                                                             Fotos: iStock & Eastside Tech Hub Austin

 


Af samme grund er kontormedarbejdere i stort tal tilbage på kontoret og har hos de små og mellemstore virksomheder været det i et stykke tid nu. Kun de store og største kontorarbejdspladser tøver endnu med at bringe samtlige ansatte tilbage til de fysiske rammer.  

"Vores nye survey-tal bekræfter da interessant nok også, at udbyderne i øjeblikket er langt mere fokuserede på at udvide deres kontorporteføljer og arealer end at reducere endsige nedlægge dem," tilføjer Jakob Dalhoff. 


Markedsoptimisme

De globale kontorudlejere interviewet til MatchOffice Industry Survey 2022 i maj ser med stor optimisme på markeds-udsigterne generelt efter to års covid-standby samt i vid udstrækning stagneret udlejning.

Højest er forventningerne hos nordamerikanske udbydere, hvor 46,6% af de adspurgte ser lyst, og 39,1% overordentlig positivt på de post-pandemiske fremtidsudsigter for kontorudlejningsmarkedet.     


 MatchOffice Industry Survey 2022 viser, at tre fjerdedele af de spurgte europæiske
kontorudbydere rapporterer om en aktuel post-covid belægning på over 70% - en
fjerdedel af dem endda på over 90%.
                                          MatchOffice Graphics

 

 

Til sammenligning er tallene hos europæiske udbydere 41,2% henh. 35,1%, mens de asiatiske udtrykker en anelse mere dæmpede forventninger - 32,8% henh. 31,7%. 

Blandt de europæiske kontorudlejere rapporteres markedsoptimismen aktuelt ganske stor i Sverige (72,1% henh. 17,5%), i Tyskland (65,2% henh. 21,1%), i Holland (77,3% henh. 10,1%) samt i Danmark (45,9 henh. 33,4%).   


Fleksibilitet 

Endvidere viser MatchOffice Industry Survey 2022, at over halvdelen af de globale udbydere efter to magre år imødeser højere henholdsvis betydelig højere lejepriser og indtjening op gennem 2022. 

"Udlejerne fortsætter med at være uhyre aktive og synlige i bestræbelserne på at imødekomme deres lejeres behov for den fleksibilitet, der kan fremme trivsel og samarbejde mellem virksomhedens medarbejdere," siger Jakob Dalhoff.   


 


"Ifølge vores nye survey-tal er udbyderne langt mere fokuserede på at udvide deres
kontorporteføljer end at reducere endsige nedlægge dem," siger Jakob Dalhoff.

 


Andre lignende aktuelle undersøgelser bekræfter, at både udlejere og virksomheder er i fuld gang med at fleksibilisere deres kontormiljøer og arealer for at kunne implementere og få de nye arbejdsmønstre til at fungere bedst mulig.   

Ifølge en ny CBRE-survey siger 51% af 185 adspurgte amerikanske virksomheder, de forventer, at flex spaces kommer til at tegne sig for en betydelig del af deres kontorporteføljer inden for to år - 17% siger, at det gør de allerede i dag. 


Hybrid tilpasning

"Virksomheder globalt er lige nu og her stærkt optaget af at tilpasse deres firmakulturer og samarbejdsmiljøer til de nye hybride arbejdsflows, herunder fleksibel rumindretning, udstyr og tekniske løsninger.

I takt med at efterspørgslen på flex spaces ifølge vores ny Industry Survey igen vokser markant, gør udbyderne i det tætte marked klogt i at tilbyde det bredest mulige udvalg af fleksible arbejdsstationer og services," siger MatchOffice-direktør Jakob Dalhoff.  ●

 

 

Læs hele MatchOffice Industry Survey 2022

 

Læs også:
MatchOffice Industry Survet 2021
MatchOffice Industry Survey 2020
MatchOffice Industry Survey 2019
MatchOffice Survey Report 2018
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Survey Report 2016

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo