Wellness-bølgen ruller gennem kontoret - genvejen til din gode dagsform

Wellness-bølgen ruller gennem kontoret - genvejen til din gode dagsform

02
maj
2018
Steen Uno
Wellness-bølgerne er gennem de seneste år rullet gennem kontorrummet med stadig større kraft og intensitet. I ny undersøgelse har eller ønsker 80 procent af de spurgte virksomheder fremover wellness-tilbud og programmer knyttet til deres kontorlejemål.
02
maj
2018
Steen Uno

 

 

 

 

 

Fortsat flere virksomheder af alle typer og størrelser sætter fokus på deres ansattes fysiske fitness og velbefindende, men de begynder også i stigende grad at tage ansvar for medarbejdernes mentale, følelses- og sundhedsmæssige velvære.

Efter de seneste årtiers mange skiftende fitness-dønninger er det nu de ligeså insisterende wellness-bølger, der ruller gennem virksomhedernes kontorlokaler og miljøer.

Bølgerne bringer mange positive initiativer med sig - alt lige fra komfortable skriveborde, ergonomiske kontormøbler og hjælpemidler, nye vinduespartier med øget sol- og dagslys, effektive klimasystemer og andre konstruktive tiltag på arbejdspladserne.

At etablere og lykkes med wellness-initiativer på den enkelte kontorarbejdsplads kræver overblik og planlægning, men inden for de seneste år har virksomhederne for alvor fået øjnene op for wellness-programmer slræddersyet til deres medarbejdere i det enkelte kontorrum eller miljø.


Wellness-tilbud

I sin ny EMEA Occupier Survey 2018 konkluderer den kendte internationale erhvervsejendoms-rådgiver CBRE, at hele 92 procent af de virksomheder, der i dag lejer sig ind i nye kontorejendomme, prioriterer højt, at der findes wellness-muligheder tilgængelige i lokaler og bygning.

"Wellness-bølgen har udviklet sig til at blive en vigtig faktor i erhvervsejendomme og deres udlejning. Fire ud af fem udlejere har allerede introduceret wellnes-tilbud i deres bygning eller planlægger at gøre det," pointerer rapporten blandt andet.

 80 procent af CBRE-undersøgelsen virksomheder har eller ønsker wellness-tilbud
og programmer knyttet til deres kontorlejemål fremover mod 71 procent sidste år.

 

"Der er tydelige tendenser til, at virksomheder i dag har en meget mere proaktiv og forebyggende tilgang til wellness. Ved hjælp af organiserede tilbud og programmer støtter de deres medarbejdere og af og til endog deres familier i at prioritere sundere livsstil."

92 procent af de adspurgte udlejere ser med sympati på wellness-indrettede kontor- og erhvervsbygninger. Næsten halvdelen - 45 procent mod kun 33 i sidste års undersøgelse - pointerer, at de føler betydelig sympati for wellness-conveniences  i deres ejendomme.


Fælles indsats

Amerikanske virksomheder tilbyder i stigende omfang deres medarbejdere forskellige præmier og gevinster, hvis de accepterer at måle deres daglige skridt og kalorieforbrænding - bl.a. får de rabat på deres sundhedsforsikring, andre rabatter eller pengebeløb for at bruge såkaldte activity trackers.

Et kommunalt svensk boligselskab indledte sidste år et træningsforsøg, hvor de ansatte, der prioriterer at motionere, bliver belønnet med ekstra ferie. Hvis medarbejdernes således træner tre timer om ugen, kan de tjene op til en uges ekstra ferie.

 Hver anden dansker er stillesiddende otte timer eller mere om dagen - 80 procent
af de 16 til
24 årige - viser Sundhedsstyrelsens ny store sundhedsundersøgelse.

 

"Wellness-programmer på arbejdspladsen er så absolut et positivt gode for medarbejderne på grund af de potentielle forbedringer, de kan opnå i deres sundhed, produktivitet, fravær, tilknytningsforhold til arbejdspladsen etc," fastslår Cristina Banks, diirektør for Interdisciplinary Center for Healthy Workplace ved Berkeley University i Californien.

Hendes institut har netop udgivet guiden Implementing Wellness Programs Successfully in Small to Medium-Sized Organizations.

"Men alle disse tilbud kan kun lykkes, hvis virksomheden og medarbejderne er i stand til sammen at finde netop de programmer, der matcher og har værdi for netop deres arbejdssplads. Wellness på arbejdspladsen kræver en fælles indsats, tæt kommunikation og feedback, hvis man skal opnå engagement og resultater," tilføjer Cristina Banks.


Stillesiddende

Sundhedsstyrelsens store, netop offentliggjorte undersøgelse om danskernes sundhed, Danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2017, viser, at danskerne sidder ned mere end nogensinde før - på jobbet og i fritiden.

Næsten en tredjedel af Danmarks voksne befolkning overholder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, der for voksne over 18 år er 150 min. intensiv eller moderat fysisk aktivitet om ugen eller mindst 75 min. hård aktivitet om ugen. Hvis aktiviteten deles op, skal varigheden være mindst 10 min. pr. gang.

I undersøgelsen svarer hver anden dansker, at de er stillesiddende otte timer eller mere om dagen. I aldersgruppern 16-24 år gælder det for næsten 80 procent. ●

                                                                                                                                                                                        

 

 

Læs mere her:
CBRE.com: EMEA Occupier Survey 2018
Kinnarps.dk: Sundhed og ergonomi på jobbet
Berlingske.dk: Efterspørgslen efter wellnes-faciliteter boomer
Forbes.com: 8 Trends That Will Impact Worksite Wellness In 2018


 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo