Woods Augusthus - Danmarks første corona- og smittesikrede kontorhus

Woods Augusthus - Danmarks første corona- og smittesikrede kontorhus

20
aug
2020
Steen Uno
Sensor- og app-styrede døre, elevatorer samt berøringsfri flader og devices i videst mulige omfang er blot nogle af de mange nye smart-teknologier, som vil komme i spil i fremtidens nye post-corona designede kontorbyggerier verden over.
20
aug
2020
Steen Uno

 

 

 

 

 

Social distance, berøringsfrie flader, toiletdøre og armaturer, der åbner via bevægelsessensorer - det er nogle af de centrale pejlemærker for den nye multifunktionelle kontor- og erhvervsejendom Woods Augusthus, som NREP netop nu opfører i Ørestad ved siden af DR Byen.

I lyset af forårets globale corona-nedsmeltning har det visionære byggeprojekt, som ud over kontorhotel desuden vil rumme hotel og supermarked, udvidet sit hovedafsæt i genbrug og bæredygtighed til også at fokusere på de skærpede samfundskrav til afstand, hygiejne, sund- og sikkerhed.

"Coronakrisen har bevæget os til at gentænke indretningen i et nyt fremtidskoncept, hvor kontorfolk i en forandret verden vil have mindst mulig berøringskontakt med hinanden. 

Fremtidens medarbejdere i Woods Augusthus´ 10.000 m² store kontormiljø vil arbejde med komfortabel afstand til hverandre. Der er gjort alle anstrengelser for at forebygge og mindske den daglige smitterisiko," siger Stig Lintrup, CEO hos erhvervsmægler- og rådgivningsfirmaet Lintrup & Norgart, der forestår udlejningen af Augusthuset.


Bremser smitte 

Døre, som åbner og lukker selv, automatiske vandhaner, kaffemaskiner, der ikke skal berøres, drikkeautomater, der betjenes via mobil, er blandt de tiltag, som skal bremse fremtidig smittespredning i Augusthuset. 

Det banebrydende erhvervshus opføres i Ørestad Nords August Schade-kvarter og vil få DR Byen, DR’s Koncertsal og IT Universitetet som naboer. Navnet Woods refererer til husets ejendomsudvikler, NREPs ny bæredygtige bygge- og designbrand.    

 

 Kommende kontorfolk i Woods Augusthus kan se frem til at arbejde i
et miljø med
god afstand til hinanden samt en række smarte tiltag, der kan bremse og eliminere
fremtidig smittespredning.
 

 

 

"Woods Augusthus er NREPs første multifunktionelle hus i et nyt kontorkoncept målrettet fremtidens netværks-fokuserede startup-generationer samt øvrige innovations-baserede virksomheder," siger Stig Lintrup.

"Visionen er at skabe bygninger med fokus på bæredygtighed og med udstrakt brug af tegl, der skulle kasseres, træ, beton m.v., der kan reducere byggeriets ressourceforbrug og miljøpåvirkninger - og som forholdsvis enkelt kan tilpasses til fremtidens forandringer."


Økosystemer

Medarbejderes ve og vel samt muligheder for fleksibilitet vil ifølge internationale kontorudlejnings- og indretnings-eksperter markere sig som dominante nøgleord for fremtidens post-corona kontormiljøer.  

Pandemi-nedlukningen har understreget, at ansatte er i stand til at præstere produktivt overalt, og kontorfolks krav og ønsker til arbejdspladsen om fleksibilitet vil fremad ikke længere begrænses og defineres af en enkelt lokation.

 

 "Corona-krisen har bevæget NREP til at gentænke indretning i nyt fremtidskoncept,
hvor de ansatte i en forandret verden vil have mindst mulig berøringskontakt," siger
Stig Lintrup, CEO og partner hos Lintrup & Norgart.                  

 

 

"Fremtidens kontor vil ikke begrænse sig til en enkelt destination, men udnytte et helt økosystem  af lokationer og oplevelser, der tilsammen stimulerer de ansattes velbefindende, velvære og funktionalitet," siger Despina Katsikakis, partner hos Cushman & Wakefield, London.

"I takt med at arbejde bliver mere virtuelt, spiller fysisk kontekst større rolle. Kontoret må gentænke sig selv og give sine medarbejdere varierende, inspirerende destinationer, som kan styrke deres kreativitet, innovation, kulturelle udsyn, læring samt relationer til kunder og kolleger."


Åbner primo 2021

Med Woods Augusthus sigter NREP netop efter at imødekomme disse visioner ved at sikre husets brugere rige muligheder for at bevæge sig rundt og udføre sit arbejde dér, hvor det i situationen giver bedst mening - i stillerum, loungeområder eller måske virksomhedens café.

"Det har ikke været noget parameter i husets stramt aktivitetsbaserede design og indretning, men med COVID-19 situationen fortsat meget nærværende er NREP og vi meget opmærksomme på, om der skulle være områder/steder i Augusthuset, der ikke opfylder myndighedernes nye sundhedskrav," pointerer Stig Lintrup.

 

 Social distance, kontaktløs betjening og berøringsfrie flader i videst mulige omfang
bliver centrale pejlemærker for kontoretagerne i Woods Augusthus ved DR Byen.

 

 

Lintrup & Norgart udbyder lejemål i størrelser af 500, 850, 1.400 m² eller i hele etager på 2.500 m². Herudover vil iværksættere m.fl. få mulighed for at leje all inclusive office desks i Ørestads ny 24.000 m² store Augusthus. 

Mens kontoretagerne indvies primo 2021, vil det hollandske hotelbrand Zoku allerede før jul åbne 160 værelser og hotellejligheder i fremtidens erhvervshus med metrostationen DR Byen straks uden for døren. I stueetagen åbner desuden et Føtex-supermarked samt en restaurant.  ● 

 

 

Læs mere her:

Lokalebasen.dk: Bæredygtigt flerbrugerhus i Ørestad Nord
Nytimes.com: A multibillion-dollar opportunity - virus-proofing the new office
Thiis.co.uk: Pandemic-proofing - How will the office dynamic change after covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo