Introduktion til området

Kolding fjord in winter time

Kolding Kommune er en kommune i Region Syddanmark, som efter Kommunalreformen i 2007 består af Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vester Nebel Sogn og Christiansfeld. Kommunen dækker et areal på 604,51 kvadratkilometer, har en befolkningstæthed på 152 indbyggere per kvadratkilometer, og i alt 91.695 (2016) indbyggere. Hvad enten man er til kultur, natur eller fysisk udfoldelse, så er Kolding fyldt med attraktioner, og byder på et hav
af oplevelser. Det er ikke uden grund, Kolding bliver forbundet med design, kunst og kultur. Her kan du få helt unikke oplevelser, historiske indblik og samtidigt blive kunstnerisk udfordret, mærke naturen eller bare underholdt på en fængslende og meningsfuld måde. Her kan du opleve danmarkshistorien helt tæt på side om side med præmierede kulturinstitutioner som blandt andet Koldinghus Museum, hvor de fortæller slottets og de danske kongers historie, udstiller dansk kunst og kunstindustri fra renæssancen og frem til i dag. Koldinghus brændte i 1808 og lå i ruiner indtil 1890erne, hvor genopbygningen begyndte. Det stod færdigt i 1987 og kan stadig besøges på Slotsbanken. Koldinghus, som er hovedlandets sidste kongeborg, har gennem sine mere end 700 år spillet en væsentlig rolle i landets historie som henholdsvis grænseværn, kongelig residens og sæde for den lokale statsadministration. Efter katastrofebranden har slotsruinen gjort sig bemærket som malerisk ruin og inspirationskilde for malere og digtere i ind- og udland. Igennem mere end 100 år var ruinen genstand for restaureringer og den gradvise forvandling til kulturhistorisk museum og hjemsted for kulturelle aktiviteter. Restaureringen fik Europa Nostraprisen i 1993.

Områdets historie

The White Library of Castle Koldinghus

Det var i midten af 1200-tallet, at grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig blev fastlagt ved Kolding fjord, Kolding å og Kongeåen. Ved denne grænse opstod Kolding som en handelsby, hvor landevejstrafikken mellem Danmark og Tyskland skulle passere åen. Det begyndte som en handelsplads (formentlig) i 1100-årene, og det menes, at Kolding har haft købstadsrettigheder siden omkring 1230. Ved dette overgangssted anlagde Erik Klipping – også Glipping og Erik V – (1249-1286) i 1268 det første Koldinghus til forsvar af rigets grænse mod syd og Slesvig-hertugerne, der i årevis havde været ’på nakken’ af den danske konge. Koldinghus’ beliggenheden betød, at det blev en af landets største og vigtigste borge. Da adelen i 1320 tvang kongen, Christoffer II (1320-26), til at underskrive en håndfæstning, ifølge hvilken størstedelen af de jyske kongeborge skulle nedrives, bevarede man Riberhus og Koldinghus, fordi de var uundværlige ved rigets grænse mod syd. Kort tid efter kom borgen i perioder på holstenske grevers hænder, indtil Valdemar Atterdag (1340-75) i 1348 løskøbte den pantsatte borg. Kolding, som historisk havde været en by befolket af velhavere måtte efter krigene mod Tyskland og Sverige i 1600-årene sande, at pengene var sluppet op. Krig og den altødelæggende pest havde medført en betydelig befolkningstilbagegang, som ikke umiddelbart stod til at genvinde. Indtil da havde Fredericia og Christiansfeld (en del af Kolding) været fritaget for omsætningsafgift på al handel i byerne, men den nye afgift og tilsandingen af inderfjorden betød, at handelen i Kolding enten gik i stå eller tilbage. Men i løbet af 1700-tallet vendte udviklingen og omkring 1800 blev brændevin Koldings vigtigste næringsvej, efterfulgt af jordbrug og dernæst handel. Handelen gik stærkt frem i årene derefter og udførslen af stude over Kolding steg igen betydeligt i slutningen af 1700-tallet. Herudover blev kornhandelen et centralt aktiv i første halvdel af 1800-tallet. Man havde fået nye metoder til at dyrke jorden, og det gav bedre grøder og øget kornproduktion, som den stigende befolkning i Europa efterspurgte. De jyske bønder fra Vejle til Haderslev sendte deres korn til Kolding, og det blev helt afgørende for byens handel og udvikling, at der i 1843 blev anlagt en havn i Kolding.

Områdets infrastruktur

On weekdays, more than 100 trains depart from the stations in Kolding Municipality

Vælger du at starte eller flytte din virksomhed til Kolding Kommune, så er du centralt placeret midt i landet med adgang til en meget effektiv infrastruktur. Kolding har rigtig gode bus- og togforbindelser både inden for og ud af kommunen med tog og bus. Og med motorveje mod alle verdenshjørner kan du i bil køre til Aarhus, Odense, Esbjerg eller Flensborg på under en time. Infrastrukturen er med andre ord noget nær optimal i Kolding Kommune. Busdriften i Kolding Kommune administreres af trafikselskabet Sydtrafik. Alle køreplaner kan findes på Sydtrafiks hjemmeside. Busdriften består af regionalruter, lokalruter, bybusruter i Kolding by, natbusruter (kun natten efter fredag og lørdag) samt mulighed for flextur, som du kan læse mere om her på Kolding Kommunes hjemmeside. På hverdage afgår der flere end 100 tog fra stationerne i Kolding Kommune. På den måde er toget et godt alternativ til bilen for de mange pendlere og andre rejsende. Fra Kolding er der togforbindelser nordpå til Aarhus, Aalborg og Frederikshavn, sydpå til Sønderborg, Padborg og Hannover, østpå til Odense, Roskilde og København og vestpå til Bramming og Esbjerg. Der er også fine stisystemer i Kolding, hvor der er gode muligheder for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen på cykel og til bens.

Erhvervs- og forretningsliv

Business centers in Kolding

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Kolding Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er flere kontorhoteller i Kolding (blandt andet i Olaf Ryesgade, i Jernbanegade og på Centervej) med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Koldings kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Kolding (postnummer 6000) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er). Kontorhotellerne i Kolding ligger rundt omkring i den gamle handelsby, og det kan man mærke, når man besøger butikkerne i byen. I de gamle gågader i Kolding centrum er der ekstra ’liv i kludene’ hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året, fx maj-marked, internationale markedsdage og By Night Events. Lidt uden for byen ligger Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker – og flere gange er kåret til Danmarks bedste shoppingcenter.

Købekraften i området

Kolding purchasing power

Information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Kolding er også relevant, når der skal vælges kontorhotel i Kolding, fordi disse faktorer kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Og købekraften i Kolding er udmærket, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 56. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kolding Kommune Kolding 206.286 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kolding Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Kolding er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kolding og ikke kun til salg-priserne siger mest. I fjerde kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Kolding 11.693 kroner per kvadratmeter, et fald på -5,04 procent i forhold til tredje kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 102 hushandler i Kolding Kommune. Der er handlet 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 13.190 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -4,00 procent i forhold til årets første kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Kolding i perioden. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kolding i 2016 en samlet placering som nummer 15, hvor kommunen i 2015 fik en 16. plads. Koldings erhvervsvenlighed gik altså en enkelt plads frem, men har fortsat en af landets bedste placeringer i DI’s vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed.

Parkeringsmuligheder

Parking in Kolding

Driver du din virksomhed fra et af Koldings kontorhoteller, så har du, dit personale, besøgende kunder og andre gæster udmærkede parkeringsmuligheder, og søger du efter kontorhoteller i Kolding (postnummer 6000), får altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringspladser til kontorhotellet, eller om der er mulighed for leje eller tilkøbe parkeringsplads(er) tæt på kontorhotellet. Alligevel kan det være interessant at vide lidt om de almindelige parkeringsforhold i den by, man påtænker at starte virksomhed i. Kolding Kommunes parkeringspolitik er udarbejdet i samarbejde med Kolding Handelsråd og City Kolding. Målet med politikken er at styrke midtbyen ved at frigøre nogle af de mange parkeringspladser, som tidligere var optaget fra tidlig morgen til sen eftermiddag af folk på arbejde. Det skal være lettere for handlende, museumsgæster, cafegæster, turister og andre på kortvarigt besøg at finde et sted at parkere bilen. Bilister med dagligt behov for langtidsparkering kan dog stadig parkere gratis på en af de mange gratis parkeringspladser, som ligger en lille smule længere fra byens centrum. Der er 2.275 parkeringspladser i Kolding midtby, herunder 48 handicappladser. Her finder du liste over parkeringspladser i Kolding midtby, hvor du blandt andet kan finde information om takster og tidsbegrænsninger på de enkelte P-anlæg.

Udvikling i området

Vonsild Have Plejecenter Foto: Attendo www.kommunekredit.dk

Overvejer du at leje dig ind på et af Koldings kontorhoteller, er det interessant at vide lidt om udviklingsplanerne for området. Der sker meget i Kolding i disse år, og forud for større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner, som kan omfatte alt fra et nyt, stort industriområde til anvendelsen af en enkelt ejendom, herunder bestemmelser om erhvervsejendommes placering, udformning, materialevalg, farvebrug og friarealers udformning. Kolding Kommune er opdelt i 14 planlægningsområder. Og ligesom alle landets øvrige kommuner skal Kolding foretage en omfattende fysisk planlægning i form af kommune- og lokalplanlægning, som bestemmer anvendelsen af alle kommunens arealer og angiver regler for bygninger, benyttelse af arealer, anlæg af veje og lignende. Kommuneplanen er forbindelsesleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan og de bestemmelser, der berammes i lokalplanerne. Kommuneplan 2013-2025 dækker hele Koldings areal (by- og landområde) – og her kan virksomheder (og alle andre) orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Kolding Kommune og lokalområde. I Kolding er der som i mange andre kommuner stort fokus bæredygtighed, og Kolding er kommet langt med de bærekraftige initiativer. Som et direkte resultat af Bæredygtighedsstrategien 2012-2015 har Kolding fået et bæredygtighedsværktøj, der styrer nye opgaver og projekter i en bæredygtig retning. I 2015 åbnede Danmarks første certificerede bæredygtige plejecenter, Vonsild Have Plejecenter, i Kolding. Plejecenteret udmærker sig ved at være DGNB-certificeret, som betyder, at alle bæredygtighedsaspekter af byggeriet: det sociale, økonomiske og miljømæssige, vurderes på lige fod. Plejecenteret lever fx op til kravene om lavenergiklasse 2020, ligesom der er anvendt bæredygtigt træ og miljøvenlig gulvbelægning og belysning. Forhold som indeklima, tryghed og levetidsomkostninger er også tænkt ind i byggeprojektet. Bæredygtighedsstrategien har også ansporet Kolding Kommunes arbejde med etiske krav i forhold til indkøb af vask og leje af arbejdstøj på seniorområdet, som i øvrigt har været inspirationskilde for andre offentlige indkøbere i Europa, der gerne vil gå fra grønne indkøb til bæredygtige indkøb.

Industrien

Trekantområdet Foto: Wikipedia

Koldings industri- og erhvervsliv er præget af tanken om, at virksomhederne skal hjælpe hinanden til vækst, og Kolding Kommune arbejder tæt sammen med erhvervslivet i jagten på de gode resultater. Indbyggetallet vokser støt i Kolding, og det har sat skarpt fokus på at skabe optimale forhold, så virksomhederne er i stand til løbende at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der arbejdes i disse år også på kommunens infrastruktur, så morgentrafikken kommer til at glide og alle nemmere kan komme til kontorhotellet, eller hvor man nu tjener sit daglige brød. Det går rigtig godt for Koldings erhvervsliv, som har brug for flere medarbejdere, ligesom flere iværksættere får succes og skaber nye arbejdspladser. For at give virksomhederne yderligere incitament til at drive forretning i Kolding, har kommunen nedsat dækningsafgiften, og gør i det hele taget en indsats for, at alle entreprenører og investorer får den bedste hjælp også i forbindelse med Koldings byggeboom. Kolding er en del af trekantsområdet, som er produktionens centrum, med 500 produktionsvirksomheder, hvoraf de 130 af dem ligger i Kolding. Dansk Gummi Industri A/S er en af dem. Virksomheden har et stort netværk af underleverandører, og mange af dem har bopæl i Kolding. Placeringen tæt ved motorvejen, midt i Trekantområdet er en fordel, som gør det nemmere for lokale virksomheder at samarbejde på tværs. Koldings gode geografiske placering er også en af hovedårsagerne til, at Vattenfall har flyttet 90 jobs til byen, og ansat i omegnen af 60 nye medarbejdere i 2016. Da virksomheden rekrutterer fra hele landet, er placeringen tæt ved motorvejen midt i Danmark, et helt bevidst valg. Vattenfalls medarbejdere er typisk ingeniører med speciale i vind. Også for iværksættere er der gode vilkår i Kolding, og flere og flere iværksættere starter op i Kolding, og det er kommunens håb, at den igangværende erhvervsstrategi fra 2016 vil trække endnu flere til. Erfaringerne har nemlig vist, at iværksættere, der gør brug af Kolding Kommunes rådgivning eller udviklingsmiljøer, oplever stor vækst, og det kan den lokale erhvervsforening, Business Kolding, tale med om.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Brødremenighedens Hotel Foto: www.visitkolding.dk

Står valget på et kontorhotel i Kolding, og opstår der behov for at indkvartere eventuelle gæster, så kan det være værd at huske, at mellem gode arbejdsdage er gode nætter, hvor man samler energi til nye opgaver. I Kolding er der alt fra luksuriøse boutiquehoteller til smukt beliggende campingpladser
– og alt derimellem, fx bed and breakfasts og hotelkroer. Brødremenighedens Hotel i honningkagens hovedstad, Christiansfeld, er et af landets ældste hoteller med en interessant historie, hvor blandt andet våbenhvilen i 1864 blev underskrevet – på værelse 7, hvor en gengivelse af erklæringen pryder væggen. Hotellet var en af de fire første bygninger, der blev bygget i Kolding, fra 1773 og frem, og det har været hotel lige siden. Hotellet blev totalrenoveret fra 2004-2006 med støtte fra Realdania og Augustinus Fonden. Restauranten, som ligger i kælderen, har buede hvælvinger og en hyggelig atmosfære. Brødremenigheden havde oprindeligt deres hjemsted i Böhmen og Mähren i Sydtyskland, men blev jaget på flugt af den katolske kirke, og fandt først fred, da de slog sig ned i Herrnhut. I 1771 tog Christian VII kontakt til brødremenigheden i Hernhut med anmodning om at anlægge en by i Danmark. Brødremenighedens Hotel blev grundlagt i 1773 sammen med byen Christiansfeld. Christian VII gav Brødremenigheden tilladelse til at rejse byen på Tyrstrupgårds jorde. Det skulle værre et kristent samlingssted, hvorfor kirken var en de bygninger, der blev rejst i løbet af de første år. Brødrene var lægmænd, der tidligere havde draget rundt i landet for at missionere, og de stod selv for konstruktionen af byen. Ved byens grundlæggelse var det kongens ønske, at der blev opbygget et center, der kunne fremme Danmarks industri og håndværk. I en tid, hvor byplanlægning stort set var et ukendt fænomen, gik byplanlæggerne pragmatisk til opgaven. Det betød, at Christiansfeld blev byggest med brede lige gader samt et grønt område midt i byen. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kolding til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.