arrow_upward

Allerød

##Vækstkommune i Bevægelse Vækstkommunen Allerød sætter i disse år skarp fokus på udvikling og innovation i sine tre moderne erhvervsområder Borupgaard, Engholm og Vassingerød, der hver især kan tilbyde nye virksomheder rummelige lagerlokaler og produktionslejemål...Læs mere

Opret en søgeagent

Arealreservationen til transportkorridoren skærer kommunen gennem i en østlig og vestlig del. Transportkorridoren har indgået i den bindende planlægning for Hovedstadsområdet siden 1982 og er en langsigtet reservation til overordnede infrastrukturanlæg af betydning for hele regionen. Formålet er at sikre mulighed for fremføring og passage af større trafikanlæg og tekniske anlæg med de mindst mulige samfundsmæssige omkostninger og miljøgener. Vejnettet i Allerød Kommune er klassificeret i forhold til den enkelte vejs funktion og betydning: Motorveje og overordnede trafikveje, som betjener trafik mellem kommunen og omverdenen og den gennemkørende trafik i kommunen. Det overordnede vejnet består af Hillerødmotorvejen, Kongevejen, Nymøllevej, Sandholmgårdsvej, Slangerupvej og Hillerødvej. Trafikveje, som betjener trafik mellem de enkelte bysamfund og mellem de enkelte bydele. Trafikvejnettet består af Amtsvej, Banevang, Frederiksborgvej, Sortemosevej, Rådhusvej, Kollerødvej, Kærhøjgårdsvej og Lyngevej. Fordelingsveje, som fordeler trafikken fra trafikvejene til de enkelte lokalområder.

Der er afsat en hel del kvadratmeter til lager- og produktionslokaler i Allerøds industriområder, herunder også i kategorierne lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du dem på Lokalebasen, hvor du kan du søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne vil typisk være separate, aflåselige, og i mange tilfælde ventilerede, med højt til loftet, og fx udstyret med betongulve og god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toilet. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokale med mere, herunder mulighed for at leje tilstødende kontorer eller etablere et virtuelt kontor eller med mere.

Allerød fokuserer i den aktuelle lokalplan og frem til 2025 på bæredygtig udvikling af byrum, bolig- og erhvervsområder. Kommunen, der ligger midt i Nordsjælland, er præget af et rigt og varieret landskab. Med hensyn til udvikling er byerne i Allerød Kommune karakteriseret af de omkringliggende landskaber, som støder op til de centrale dele af byområderne og giver befolkningen let adgang til det åbne landskab. Byområderne består primært af lav og åben bebyggelse, som er vokset op omkring de oprindelige landsbyer. Det er kun omkring Allerød Station, at der er bebyggelse af en mere bymæssig karakter. Det er Allerød Byråds ønske – med udgangspunkt i kommunens beliggenhed med nuværende og fremtidige trafikforbindelser til hovedstadsområdets centrale byer og bydele – at bidrage aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion, hvilket blandt andet skal ske ved at udnytte mulighederne for at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder. Derudover er det Byrådets overordnede mål for kommunens udvikling i de kommende 12 år at skabe en afbalanceret udvikling, der sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning med arbejdspladser, og balance mellem befolkningsudvikling og kapacitet i kommunale ydelser. Ifølge lokalplanen skal denne afbalancerede udvikling også handle om at tænke bæredygtigt, og om at tage vare på Allerøds naturværdier. Med bæredygtig udvikling handler det om at imødekomme Allerøds behov i 2016 uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov.

Projektet Bæredygtig Bundlinje eller Gate21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling. Projektet giver 15 små og mellemstore virksomheder i Allerød Kommune hjælp til at gøre deres produkter grønnere, spare på energi og materialer eller udnytte deres affald bedre. Frem til og med 2017 skal disse 15 lokale virksomheder, i samarbejde med Allerød Kommune, have mere fokus på affald, materialer og energi. Det sker i projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor en række kommuner i Region Hovedstaden, heriblandt Allerød, tilbyder virksomheder gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsplaner. Projektet skal give kommunen mulighed for at sætte skub i den grønne vækst. Virksomhederne får hjælp til at lave en plan for, hvordan deres produkter og tjenester kan blive grønnere, eller hvordan virksomheden kan spare på energi og materialer. Det er hensigten, at disse tiltag skal medvirke til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grøn vækst. Bæredygtig Bundlinje tilbyder virksomhederne et gratis skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i de 15 virksomheders respektive interesser og markedssituation.

Læs mere om Allerød på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
format_list_bulleted
apps
Vis antal