Energimærkning: Her er alt, du bør vide

Energimærkning: Her er alt, du bør vide

11
apr
2023
Emma Fjäder
Måske du kender energimærkningen fra dit komfur, din emhætte eller måske din fryser. Men faktisk får langt de fleste bygninger lavet en energimærkning, som ganske enkelt viser det forventede energiforbrug i bygningen.
11
apr
2023
Emma Fjäder

Typisk sker det i forbindelse med salg af en privat bolig eller erhvervslokaler, men det er altid en god idé at få sig en energimærkning. Ikke kun for at være klar til salg, men også så du får muligheden for at kende til energiforbruget og dermed optimere, hvis du vil spare penge.

I denne artikel kan du læse meget mere om energimærkning af boliger og erhverv, og hvordan det hele fungerer. Vi giver dig det fulde overblik, så du er godt klædt på, hvis du skal have lavet en ny energimærkning eller bare ønsker at blive lidt klogere på området.

Hvad er energimærkning?

Lad os først kortlægge, hvad en energimærkning er for en størrelse. Her er der tale om et dokument, der vurderer en bolig eller erhvervsejendom baseret på dens energiforbrug. Det giver dermed en køber eller udlejer mulighed for at få en idé om, hvor energieffektiv en bygning er. Det betyder samtidig også, at man kan få et præg om, hvad det vil koste i eksempelvis varmeudgifter årligt. Et energimærke udarbejdes af en energikonsulent, som vi blandt andet tilbyder hos Lokalebasen til erhvervsbygninger.

Hvad er en god energimærkning?

Energimærkning hos boliger vurderes ud fra en skala, der går fra A til G. Heriblandt finder du tre forskellige A-mærkninger, og nedenfor er de alle listet med den mest energiøkonomiske mærkning øverst:

 • A2020
 • A2015
 • A2010
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G.

A2020 er den mest energiøkonomiske mærkning, hvorimod G er den mindst økonomiske mærkning. En energimærkning kommer også med en rapport, der blandt andet indeholder forskellige forslag til, hvordan mærkningen kan optimeres. Det kan eksempelvis være gennem energirenovering eller udskiftning af tag.

Hvad en god energimærkning er, handler altid om boligen, men det gælder altid om at gå efter den højeste score som muligt. Dermed er A2020 den bedste, men denne kan være særdeles vanskelig for ældre huse at opnå på grund af opvarmningskilder, manglende isolering og lignende.

Lovgivningen for energimærkning

De gældende regler og love er findes i bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger, der har til formål at fremme energibesparelser og øge effektiviteten i forhold til anvendelse af bygninger og med fokus på energiforbruget. Lovgivningen er gældende for alle bygninger, der består af et tag og ydervægge, og hvor indeklimaet bliver opvarmet via energi. Her findes der forskellige afvigelser såsom ved sommerhuse, som vi uddyber nedenfor.

Hvilke regler gælder for energimærkning af boliger?

Der gælder nogle forskellige regler for energimærkning af erhverv og private boliger. Fælles for alle gælder det, at en køber af en ejendom altid skal have adgang til en energimærkning, og denne regel har været gældende siden 2010. Det gælder for alle boligtyper over 60 kvm, og hvis boligen er under de 60 kvm, kan der stadigvæk udarbejdes en rapport.

Der er dog nogle forskelle på, hvordan energimærkningen skal foretages, som angivet i nedenstående tabel.

Boligtype

Regler for energimærkning

Nybygget hus

Energimærkning til huse skal vurderes for den enkelte bygning. For at kommunen kan give en ibrugtagningstilladelse, skal en bolig have en gældende energimærkning.

Andels- og ejerlejligheder

Energimærkning på andels- og ejerlejligheder skal ikke ske for den enkelte bolig. Derimod er det hele ejendommen, der skal tages udgangspunkt i. Derfor er det også foreningen, der skal få denne udarbejdet.

Ældre hus

Ældre huse skal have en energimærkningsrapport i forbindelse med et salg. Det er ikke muligt at annoncere ved salg, hvis boligen ikke har et gældende energimærke.

Sommerhus

Sommerhuse har ikke krav på at have en energimærkning. Denne regel har været gældende siden 2017.

Hvilke regler gælder for energimærkning til erhverv?

For energimærkning til erhverv gælder det, at der skal være et gældende energimærke, hvis du udlejer din ejendom i mere end fire uger. Dit energimærke må ikke være ældre end 10 år. Dog gælder der nogle andre regler for bygninger, som anvendes til landbrug, produktion, værksteder og lignende. En energimærkning hos denne type af bygninger og lokaler er ikke lovpligtig, men det er den til gengæld for alle bygninger, der anvendes til handel og service, hvis disse er over seks kvm. Offentlige bygninger over 250 kvm kræver også en energimærkning.

I hvor lang tid gælder en ny energimærkning?

Energistyrelsen er den bestemmende styrelse, når det kommer til energimærkning. De påpeger, at en energimærkning er gældende i 10 år. Hvis en bolig dermed sælges inden for 10 år, vil den samme energimærkningsrapport være gældende.

Hvad koster energimærkning?

Når det kommer til energimærkning og pris, er det ikke nogen stor udgift. Tilbage i januar 2023 fastsatte Energistyrelsen en lov om energimærkning, der blandt andet omhandler, hvor meget energimærkning af bygninger må koste for mindre bygninger. Her gælder følgende:

 • En bygning på under 100 kvm må ikke koste over 6.931 kr. inkl. moms.
 • En bygning på mellem 100-199 kvm må ikke koste over 7.626 kr. inkl. moms.
 • En bygning på mellem 200-299 kvm må ikke koste over 8.310 kr. inkl. moms.
 • Et enfamiliehus uden bygningsgennemgang må ikke koste over 1.254 kr. inkl. moms.

Derudover skal prisen nedsættes, hvis:

 • ejendommen er opført efter 1. januar 1980 (415 kr.)
 • der foreligger en energimærkning, som er blevet udført i henhold til de regler, der var gældende fra 1. september 2006 (1.377 kr.)
 • konsulenten, der udfører rapporten, har fået målfaste tegninger med information omkring rørlængder- og dimensioner. Det gælder også ved isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner (276 kr.).

Energimærkning af bygninger er altid en god idé

Der er en række krav til dig, når du ejer en privat bolig, bygger nyt eller ejer erhvervslokaler. Energimærkningen giver dig et overblik over bygningens energiforbrug og er et lovkrav i forbindelse med eksempelvis udlejning eller salg af en bolig. Derfor er det altid en god idé at have en gældende energimærkning på din bygning, så du altid er godt forberedt og kender til energiforbruget.

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
 • Lokalebasen medlemskab logo
 • Lokalebasen medlemskab logo