Fleksibel kontorindretning og sundhed foran stort post-corona gennembrud

Fleksibel kontorindretning og sundhed foran stort post-corona gennembrud

16
sep
2020
Steen Uno
Årets globale corona-nedlukning har sat fornyet fokus på kontorets sunde arbejdsmønstre, rum, miljø og indretning. Kontormarkedet styrer mod strukturelt skift til større fleksibilitet, sundhed og wellness, vurderer eksperter.
16
sep
2020
Steen Uno

  

 

 

 

 

Det fleksible, aktivitetsbaserede arbejdsmiljø har op gennem 10´erne vundet stadig flere tilhængere samt kontor-kvadratmeter i virksomheder rundt over hele verden. 

Coronakrisen har vist, hvordan kontorarbejdspladsens funktionsmønstre er under opbrud - hvordan kontorfolks måde at arbejde på ændrer sig, og hvordan de rum og omgivelser, som de arbejder i, derfor må gøre det samme.

Under årets månedlange nedlukning har hjemmearbejdspladsen opnået sit blå stempel og store gennembrud som funktionsdygtigt alternativ til firmaets traditionelle arbejdsstationer. 

Samtidig har pandemien undervejs nået at afsløre åbne storrumskontorer som farlige smittespredere og derfor ikke nogen entydig optimal løsning for fremtidens sunde og sikre kontormiljøer.


Fleksibilitet

"Vi kommer givetvis til at se nogle langsigtede effekter af coronakrisen i forhold til, hvordan vi i fremtiden vil bruge vores kontorer. Større virksomheder og organisationer vil i stedet for at leje ét stort hovedsæde prioritere at fordele kvadratmeterne på måske et stort kontor samt to-tre mindre kontorer tæt på medarbejdernes bopæl.

Efter coronakrisen vil der være højere fokus på fleksibilitet, fordi ansatte fortsat vil arbejde hjemme noget af tiden. Kontorfælleskaber kan være en af de trends, som coronakrisen kan bidrage til at sætte ekstra fart på," siger Skanska-direktør Peter Nymann-Jørgensen til Finans.dk.


 En stor udfording for adskillige kontorvirksomheder bliver at balancere, hvor meget
medarbejdere med fordel bør have frihed til at arbejde hjemmefra fremover.
                                                                                                                               Fotos: iStock

 

En af de store post-corona udfordringer for titusindvis af globale kontorvirksomheder bliver at vægte og balancere, hvor stor del af arbejdstiden deres medarbejdere med fordel kan bevilges frihed til at arbejde hjemmefra fremover.

En anden væsentlig udfordring bliver efterfølgende at prioritere, hvordan firmaets overskydende kvadratmeter bedst vil kunne indrettes og anvendes - og hvor mange af dem vil blive overflødige og derfor må afstås. 


Aktivitetsbaseret

"Jeg tror, at terminologien storrum i sidste ende vil ryge ud ad vinduet. I dag tænker man mere aktivitetsbaseret, når kontoret skal designes. Vi arbejder mere fleksibelt og oftere hjemmefra i dag - også inden coronaen, der nok vil skubbe yderligere til den udvikling.

Det kan betyde en masse tomme skriveborde i kontorerne, og det er hverken smart eller rart - specielt ikke, hvis der samtidig er mangel på projektlokaler og dynamiske steder, hvor folk mødes," siger partner hos PLH Arkitekter, Paulette Christophersen, til Berlingske.


 Coronakrisen vil sætte ekstra skub i de seneste års fokuserede udvikling hen imod
gennemtænkte, aktivitetsbaserede kontorrum, mener eksperter.     Fotos: WeWork
  

 

 
Hun vurderer, at coronakrisen vil sætte ekstra skub i de seneste års målrettede udvikling på kontormarkedet hen mod gennemtænkt, aktivitetsbaseret rumindretning.

"Det handler overordnet om at finde de balancer, der giver mest værdi for den enkelte virksomhed: Om det er den viden, der deles i lokalerne, eller om det er den højere produktivitet, som man kan opnå, når man får ro til at kunne koncentrere sig," siger Paulette Christophersen.


Nye sundhed-guidelines

På en korte bane bliver det dog utvivlsomt medarbejdernes basale sundhed, trivsel og velvære, der først som sidst vil komme til at prioritere og definere kontorets indretning det næste lange stykke tid frem.

Eksempelvis har mange kontorvirksomheder ved genåbningen foreløbig fjernet mulighed for hotdesking, frit valg af arbejdsstation, for at optimere de ansattes fysiske tryg- og sikkerhed samt psykiske velbefindende.


 Kontordesign-industrien styrer mod nyt udviklingstrin, hvor sundhed og velvære vil
få højest fokus og størst prioritet, imødeser amerikansk indretnings-ekspert.

 


"Præcis som kontordesign-industrien i tidens løb skabte nye æraer i at udvikle cellekontoret og senere det åbne kontorlandskab, så styrer vi nu mod et nyt udviklingstrin, hvor vi vil prioritere og fokusere på sundhed og velvære," forudsiger den amerikanske indretnings-ekspert Clayton Whitman, CallisonRTKL.  

"Første skridt bliver et operationelt skift. Folk er nu mere opmærksomme på helbred og trivsel og ønsker, at deres arbejdsplads skal afspejle dette. Vi kræver nu, at vores arbejdsmiljø afspejler almindelig høje sundhedsstandarder.

Ligesom LEED blev bedste praksis for byggedesign, vil ´WELL´ i fremtiden få samme betydning og implementere bred vifte af nye sundheds- og wellness-guidelines, så fremtidens kontorbygninger vil fremme det sunde miljø for dens brugere såvel for det omliggende samfund."  ●

 

 

 

Læs mere her:
Mckinsey.com: Reimagining the office and work life after COVID-19
Workdesign.com: A Look Into The Workplace Post-COVID-19: The “Anti-Office”
Forbes.com: Why The World’s Biggest Companies Are Turning To Flexible Workspaces
Propertyweek.com: Post-Covid workspace design must enhance wellbeing for everyone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo