arrow_upward

Greve

Denne liste viser ledige butikslokaler til leje i Greve. Du kan justere din søgning ved bl.a. at angive pris og størrelse på den butik du leder efter. Klik på butikker i listen for at se...Læs mere

Opret en søgeagent

Butikslokaler beliggende i Greve Kommune er en del af en effektiv infrastruktur. Der buslinjer og S-toge (Linje E og A), der binder kommunen sammen. Der er tre S-togstationer i henholdsvis Hundige (i nord), Greve (midt) og Karlslunde (i syd). Alle buslinjer som kører i Greve Kommune kører til og fra en eller alle tre S-togstationer. Snart kan butiksindehavere, borgere og virksomheder glæde sig til en moderne, lys og venlig Greve Station. Stationspladsen og busholdepladsen gennemgår de næste par år en gennemgribende renovering. Nu er køreplanerne for busserne blevet digitale for at sikre, at de til stadighed bliver opdateret og derfor er mere korrekte. Her et kort over Greves buslinjer. Greve har gode veje og stier, og kommunen ligger godt både i forhold til Indre By, motorvejsnettet og den kollektive trafik. Oplandet til butiks- og handelslivet i Greve Kommune har således gode kår. Der er god kollektiv transport til København og Køge, som kan nås på 20 minutter. Og både butikscentre, bolig- og erhvervsområderne ligger med god adgang til Køge Bugt-motorvejen. Kommunens eget trafiksystem er præget af, at biltrafik og de bløde trafikanter er adskilt. Et veludviklet sammenhængende stisystem på cirka 90 kilometer gør, at børn og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert i trafikken til og fra skole og arbejde. En ny trafiksikkerhedsplan fokuserer på, hvordan kommunen får endnu bedre trafiksikkerhed, mindsker støjgenerne og sikrer skolevejene.

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at brande din butik eller produkt fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på kundetilstrømning og omsætning, såvel som på dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Greve, da butikkens omgivelser ligeledes kan styrke butikkens profil. Butikken er dit vartegn og kan dermed være med til at tiltrække kunder. Derfor er det værd at overveje, om butikslokalet eller lokalerne sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonale, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler jeres behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Tjek Lokalebasen og se de mange spændende ledige butikslokaler i Greve.

Når der skal vælges butikslokaler i Greve Kommune, så er information om kommunal performance, indtægtsniveau og købekraft relevant. Købekraften i Greve ligger pænt overmiddel, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 85. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Greve Kommune 233.678 kroner (2014). Den disponible indkomst det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Greve er en erhvervskommune og har du butik her i kommunen, så er omsætnings- og vækstpotentialet derfor rigtig udmærket. Uanset om der er tale om en nyetableret butik eller flytning af en eksisterende butik, så spiller forhold som udvikling, kommunal performance og rammebetingelser for handelslivet i Greve Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at åbne butik i byen.

Greve Kommune har købt Hundigeparken, den første store park i Greve Kommune med en unik beliggenhed ned til Hundige Strandpark. Parken har ligget der siden 1940erne, men med erhvervelsen kan Greve Kommune selv være med til at præge udviklingen. Derfor valgte kommunen at købe Hundigeparken, så Greve kommunes borgere sikres et attraktivt grønt område med en mangfoldighed af muligheder for rekreative oplevelser. Den grønne struktur i Greve Kommune skal være med til at danne rammerne for det et godt, sundt liv. Det er kommunens holdning, at for at udvikle Greve som en attraktiv kommune, så er det nødvendigt ikke kun at udvikle de grønne områder, men også at sikre mangfoldigheden af dem. Med Hundigeparken har Greve en god mulighed for at udvikle en park, som indeholder mange rekreative værdier, der kan være med til at skabe rammerne for et aktivt liv, der øger livkvaliteten for den enkelte. De grønne områder, friluftslivet og borgernes sundhed spiller en væsentlig rolle i opfyldelsen af byrådets vision og strategi. Med Udviklingsplan for Hundigeparken vil Byrådet sikre og udvikle en oplevelsesrig park, der tilgodeser borgernes rekreative behov. Hundigeparken ligger på begge sider af Hundige Strandvej midt i et af Greves ferie- og oplevelsesområder tæt på Hundige Strand, Strandparken, Hundige Havn og Hundige Camping og i gåafstand fra Hundige Station.

Er dine butikslokaler beliggende i Greve Kommune, er der overvejende sandsynlighed for, at der følger parkeringsmulighed med lejemålet, som typisk vil være placeret i Greve Midtby Center, på Greve Strandvej, eller i shoppingcenteret WAVES i Hundige. Når du søger efter butikslokaler i Greve (postnummer 2670) på Lokalebasen, får du oplyst om der er tilknyttet parkeringsplads(er) eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. I forhold til fx varelevering og kundebesøg kan det være relevant at vide noget om parkeringsforholdene i Greve. Ud over de regler, der måtte fremgå af skiltningen på de enkelte parkeringspladser, findes der ikke nogen begrænsninger for parkering af køretøjer under 3.500 kilo på offentlige parkeringspladser i Greve Kommune. Dog er det kun tilladt at parkere inden for de afmærkede båse på offentlige parkeringspladser.

Læs mere om Greve på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
format_list_bulleted
apps
Vis antal