arrow_upward

Haderslev

Denne liste er baseret på ledige kontorlokaler til leje i Haderslev. Du kan justere din søgning ved bl.a. at angive pris og størrelse på det kontor du leder efter. Klik på kontorer i listen for...Læs mere

Opret en søgeagent

Med motorvej, togforbindelse og lufthavn er infrastrukturen på plads i Haderslev Kommune, og det har selvsagt indflydelse på, hvor attraktiv kommunen er for virksomheder, der påtænker at åbne kontorer her. Sydtrafik står for busdriften i Haderslev og der er togforbindelse til og fra Vojens, find togtider på DSB. Bestilling af taxa i Haderslev Kommune kan ske hos Haderslev Taxa på telefon 70 10 75 00. Og så er der færgeforbindelse til Aarø. Færgen sejler dagligt efter sejlplanen fra klokken 6.00 til 23.00, og uden for dette tidsrum er der rådighedsvagt til akut sejlads i forbindelse med sygdom. Færgen har plads til 12 personbiler og 98 passagerer. Man kan ikke reserveres plads, og bliver normalt overført i den rækkefølge, man ankommer til færgen i. Der er forbindelse til bussen til og fra Haderslev, undtagen søndag eftermiddag.

Med kontorer beliggende i Haderslev, er du tæt på mange gode oplevelser og en udmærket kollektiv trafik. Med kort til offentlig transport, motorvejsnettet (og Tyskland) samt Vojens Lufthavn, har Haderslev en rigtig god placering for virksomheder, der ønsker at etablere kontorer her i kommunen. Flere faktorer har indflydelse på profileringen af din virksomhed, og de kontorer, hvorfra en virksomhed drives, er en af dem. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Haderslev, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Haderslev Kommune på Lokalebasen

Er dine kontorer beliggende i Haderslev, har du et stort udvalg af dagligvarer i købstaden, fx i Kvickly, MENY, Netto, Fakta, Aldi, ABC Lavpris og Kiwi. Byens forretningsliv markedsføres samlet under Haderslev Butikker, og tilbyder gode indkøbsmuligheder, oplevelser og miljø.
Haderslev Butikker står bag fire årlige specialtillæg, dagbladsannoncer, tv-reklamer, online- og radiospots, og har et tæt samarbejde med Haderslevs største dagblade og øvrige medier. I byens butikker kan du få alt, hvad hjertet begærer inden for bolig og indretning, herretøj, damemode, sko og tasker, brille- og smykkedesign, vin og fødevarer, radio, tv og elektronik med mere. Hertil kommer, at handelstandsforeningen har egen vagtordning, som mindsker antallet af tyverier og øger trygheden for både personale og kunder. En ren bykerne bidrager til øget trivsel, og skaber bedre forudsætninger for handlen, og giver et bedre indtryk for Haderslevs indbyggere, erhvervsdrivende, butiksindehavere og besøgende. Haderslev Butikker arrangerer, leder og udvikler større og mindre arrangementer for at give byen liv, alene eller sammen med forskellige samarbejdspartnere i byen.

Ligger dine kommende kontorer i Haderslev, så kan det være interessant at se lidt på, hvad der sker på udviklingsfronten i kommunen, da det er en af de faktorer, der har indflydelse på en virksomheds vækstpotentiale. Tyske virksomheder er de seneste år begyndt at prioritere de nordlige markeder i Danmark og Skandinavien, blandt andet som følge af en tilbagegang i Sydeuropa. Haderslevs geografiske placering, tyske sprogkendskab og kulturforståelse samt de tyske foreninger, medier, kultur- og uddannelsesinstitutioner skal udnyttes i dialogen med tyske virksomheder og investorer om mulighederne for etablering af aktiviteter i området. Det forventes i den forbindelse, at kommunen, skolerne og uddannelserne bakker op gennem styrket fokus på tysksprogsundervisningen, så konkurrencefordelen fastholdes. Virksomhederne i Haderslev Kommune beskæftiger medarbejdere fra mange lande, og kommunen har danske tilflyttere fra mange steder, både blandt medarbejdere og virksomhedsejere. Samlet set medvirker det til et varieret og effektivt erhvervsliv med stor konkurrenceevne, og det forventer kommunen at udnytte som en styrkeposition. Når byggeriet af Haderslev Sundhedshus går i gang i marts 2017, vil 10 lokale virksomheder tage del i arbejdet. Sundhedscentret er et fælles projekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Haderslev Kommune, som forventes indviet i sommeren 2018. Den samlede pris for byggeriet er 76 millioner kroner, og huset kommer til at rumme mangeartede tilbud til mental sundhed, blandt andet lokalpsykiatri, misbrugsbehandling og jobcenter.

Haderslev Kommune arbejder løbende på at udvikle tilbud, så de svarer til virksomhedernes behov og ønsker. Det sker i tæt dialog og samarbejde mellem erhvervslivet, Haderslev Erhvervsråd og kommunen. Kommunen støtter de lokale virksomheder, hvorfor du kan kontakte kommunen alle døgnets 24 timer på mobil og e-mail, og får svar inden for 24 timer. Du kan kontakte kommunen om alle forhold, fx byggetilladelser til erhvervsbyggeri, miljøgodkendelser, vej- og trafikforhold og lokalplaner, der vedrører erhverv. Inden for 24 timer modtager du kommunens kvittering, og der vil være en aftale om det videre forløb. I komplekse sager inviteres virksomheder til et opstartsmøde, hvor sagen afdækkes og en løsning findes i fællesskab. Hvis du vurderer, at det kan være til gavn for din forretning, så tilbyder Haderslev Kommune dig og din virksomhed en personlig kontaktperson. Det er kommunaldirektøren, direktøren for Erhvervs- og Borgerservice og chefen for Teknik og Miljø, der står til rådighed som kontaktpersoner. Ordningen skal blandt andet ses som et led i indsatsen om at komme unødige forsinkelser og misforståelser til livs og i det hele taget sikre en god erhvervsservice. Kontaktpersonen kan inddrages i aktuelle problemstillinger, udviklingstanker og lignende. Kontaktpersonen supplerer den konkrete sagsbehandling fx i bygge-, miljø-, planlægnings- og beskæftigelsessager samt køb af erhvervsjord med videre. Såfremt tilbuddet benyttes, vil du og din virksomhed desuden få tilbud om, at kontaktpersonen kommer på et indledende besøg. Har du brug for hjælp til rekruttering af medarbejdere, kan du kontakte Virksomhedsservice. Uanset typen af din henvendelse kan kommunens serviceberedskab guide dig til den relevante specialistviden i virksomhedsteamet eller i Jobcentret. Kommunen garanterer, at du får svar inden for 24 timer og et konkret tilbud inden for 72 timer. Servicebredskabet har åbent alle dage 8.00-16.00, og kan blandt andet hjælpe med afgivelse af jobordre og generel rekrutteringsservice, bestilling af rekrutteringsbehov, virksomhedsbesøg om ulønnede forløb og job med løntilskud, opkvalificering og efteruddannelse, forebyggelse og eller fastholdelse, information om love og regler samt hjælp til udfyldelse af blanketter.

Læs mere om Haderslev på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
Vis antal