Afståelse - Hvad betyder en afståelse?

Hvad er en afståelse

Ved afståelse er der mulighed for at komme ud af et lejemål eller en lejekontrakt, ved at sælge denne kontrakt videre til en anden erhvervsdrivende, der så overtager lejemålet på de vilkår, der allerede er fastlagt. Fastsættelse af en pris på en afståelse, foretages bl.a. ud fra den årlige husleje, beliggenheden og andre relevante forhold i den gældende lejekontrakt.

Afståelse kan benyttes ved salg af butikker, caféer og restauranter. Hos restauranter er afståelse ofte populært, da den nye lejer hermed ved, at lokalerne er godkendt til det rette formål og anvendelse. Ofte i forbindelse med gennemførelse af en afståelse, skal den nye indtrædende lejer forinden godkendes af udlejer, så udlejer sikre sig at indtrædende lejer har den fornødne brancheerfaring og bonitet til at kunne videreføre den gældende lejeaftale.


Hvad er afståelse?

En afståelse af et erhvervslejemål betyder, at lejeren af nogle lokaler, lader en anden lejer overtage den lejekontrakt der allerede er blevet lavet. Dvs. at den nye lejer overtager lejekontrakten, samt de forhold der er gjort gældende i kontrakten imellem udlejer og den tidligere lejer.

Det betyder at den nye lejer fortsætter lejekontrakten på uændrede vilkår, med de samme pligter som den tidligere lejer, med mindre der i kontrakten er sat specifikationer for ændringer, i tilfælde af en afståelse.

På normal vis er det ikke nødvendigt at udforme en ny lejekontrakt imellem lejer og udlejer, men der bliver ofte udarbejdet en afståelsesaftale, som er en aftale imellem den nuværende og den kommende lejer, omkring vilkårne for afståelsen. Dette bliver også kaldt for en købsaftale.

I nogle tilfælde bliver der også udarbejdet en allonge, som er et tillæg til den eksisterende erhvervslejekontrakt, der er en bekræftelse af at den tidligere lejer udtræder og en ny lejer indtræder.

Hvornår kan man bruge en afståelse?

Ifølge erhvervslejeloven §55 så har en lejer af et erhvervslejemål en afståelsesret til at lade en anden lejer, inden for den samme branche, overtage erhverslejemålet på de vilkår der er fastsat i den oprindelige lejekontrakt.

Udlejer kan dog modsætte sig afståelsen, hvis der menes at den nye lejers økonomi eller branchekendskab er et problem for overtagelsen af lejekontrakten.

Hvis I har brug for at udforme en professionel erhvervslejekontrakt, kan dette gøres i vores værktøj her.

Liste over ledige butikslokaler

Vi har samlet en liste til dig over alle ledige butikslejemål i Danmark. Hvis lejemålet er sat til leje med afståelse, vil det være angivet på annoncen for lejemålet. Det samme gælder butikslejemål, der er angivet som velegnet til cafe/restaurant.


København

Sjælland

Fyn

Jylland

Bornholm


Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo