arrow_upward

Hørsholm

Denne liste er baseret på ledige kontorlokaler til leje i Hørsholm. Du kan justere din søgning ved bl.a. at angive pris og størrelse på det kontor du leder efter. Klik på kontorer i listen for...Læs mere

Opret en søgeagent

I Hørsholm Kommune er der et tæt sammenhæng mellem landskab og by. Det mest gennemgående træk i byområdet er kystlinjen langs Øresund, som forekommer varieret gennem kommunen med åbne og mere aflukkede forløb. Derudover danner vandspejle i form af søer, gadekær og damme udprægede samlingspunkter for bebyggelser i Vallerød, Usserød og Hørsholm by. Grønne områder præger hele Hørsholm Kommune og breder sig i form af skovarealer, grønninger og grønne kiler i det urbane landskab. Byområdet har to stationer, men ingen af disse ligger i centrum af byen. To kilometer i østlig retning ligger Rungsted Kyst Station. Områdets anden station (Kokkedal Station) ligger cirka tre kilometer nordøst for Kokkedal centrum på kommunegrænsen mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune. Fra begge kystbanestationer er der regelmæssige afgange til Helsingør og København. Byområdet betjenes derudover af en del busforbindelser – blandt andre 150S og 500S. I det daglige samarbejder Hørsholm Kommune med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om en så god busdrift som mulig.

Med kontorer beliggende i Hørsholm er du tæt på fin natur- og kulturoplevelser, og du har rigtig gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. I centrum af Hørsholm by er der gågade med et indendørs storcenter, Hørsholm Midtpunkt, beliggende for enden af gaden. Centeret består af cirka 65 butikker. Tæt på gågaden ligger biblioteket og kulturhuset Trommen, som benyttes til koncerter og underholdning. Et andet butikscenter er Kongevejs Centret. Inden for byområdet ligger desuden hotel- og kursusejendommene Kokkedal Slot, Rungstedgaard og Sophienberg Slot. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Hørsholm, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke din virksomheds image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Hørsholm på Lokalebasen

Den gamle hospitalsgrund i Hørsholm på Usserød Kongevej 102 mellem Højmosen og Bolbrovej i Hørsholm har skabt en enestående mulighed for at skabe et attraktivt og centralt, high-end boligområde i Hørsholm. Og kommunen har igangsat en proces for udvikling af grunden, hvor kommunalbestyrelsens vision skal skabe udgangspunktet for en helhedsplan for området. Helhedsplanen vil definere, hvor højt der bygges, hvilke funktioner og hvilke boligtyper og uderum, der skal være på grunden. Arbejdet med helhedsplanen foregår i et tæt samspil mellem arkitektfirmaer, administration, borgere og politikere.

Hørsholm er en del af Region Hovedstaden, som består af 29 kommuner. Region Hovedstaden er geografisk den mindste, men befolkningsmæssigt og økonomisk den største af landets fem. Den regionale udviklingsplan har i disse år særligt fokus på erhverv, infrastruktur, erhverv, internationalt samarbejde, uddannelse, forskning, kultur og miljø. Inden for teknik, sundhed, kultur, undervisning og omsorg samarbejder Hørsholm med erhvervslivet en række nabokommuner og institutioner. Nabokommunerne er Rudersdal mod syd, Allerød mod vest og Fredensborg mod nord. Strategi 2015 viser vejen mod et fremtidigt Hørsholm, hvor kommunen fortsat står stærkt. Hørsholm vil skabe de bedste rammer for at tiltrække nye borgere og være med til at sikre et stærkt handels- og erhvervsliv. Den indsats fokuserer på fem temaer, der understøtter en bæredygtig udvikling af kommunen. Udviklingen af Hørsholm skal funderes i kommunens egenskaber og værdier. Og der arbejdes for, at kvaliteterne udvikles til gavn for erhvervslivet og kommunens borgere. Plan- og bæredygtighedsstrategi tager livtag med det faktum, at nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre, ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye organisations- og samarbejdsmodeller skaber uprøvede udfordringer. Det indgår desuden i Strategi 2015, at der skal ses på kommunens fysiske og strategiske udvikling og plan- og bæredygtighedsstrategien tager afsæt i visionen ”Hørsholm vil begejstre”, kommunalbestyrelsen vedtog og præsenterede i 2014. Indeholdt i visionen er, at Hørsholm vil skabe ”inspirerende og grønne rammer, fremme åbne og inddragende fællesskaber og fortsat arbejde for bæredygtige, intelligente og effektive løsninger”.

Læs mere om Hørsholm på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
format_list_bulleted
apps
Vis antal